top of page

Novice

Sestanek predstavnikov Socialne zbornice Slovenije s Poslanskimi skupinami parlamentarnih strank RS

Socialna zbornica Slovenije je, skladno s sklepom skupščine, v poletnem času na vse Poslanske skupine parlamentarnih strank RS naslovila dopis s prošnjo o predstavitvi odprtih vprašanj na področju socialnega varstva.


Dne 13. 9. 2022 je v DZ RS potekal sestanek s Poslansko skupino Nove Slovenije, kjer so ddr. Marija Ovsenik, predsednica upravnega odbora, dr. Suzana Oreški, predsednica strokovnega sveta in Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar zbornice opravili razgovor in opozorili na nujnost sistemske ureditve pripravništva na področju socialnega varstva, praktičnega usposabljanja študentov, izpostavili problematiko izvajanja dolgotrajne oskrbe, kadrovsko podhranjenost na področju socialnega varstva, plače direktorjev socialnovarstvenih zavodov in izpostavili problematiko hitro naraščajoče draginje in se tem povezanih socialno ekonomskih stisk prebivalstva in uporabnikov socialnovarstvenih storitev in programov.


V razgovoru so se dotaknili tudi ustrezne ureditve izvajanja socialnovarstvenih programov in ključne vloge zbornice pri strokovni verifikaciji socialnovarstvenih programov. Predstavnike zbornice sta na srečanju sprejela poslanca Poslanske skupine Nove Slovenije, gospod Aleksander Reberšek in gospa Iva Dimic. Razgovoru se je pridružil tudi vodja omenjene poslanske skupine in bivši minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.


Predstavniki zbornice bodo v prihodnje opravili razgovore tudi z ostalimi poslanskimi skupinami, katerim bo sledil sklepni sestanek z Lukom Mescem, trenutnim ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.Comments


Arhiv
bottom of page