top of page

Novice

Socialni izziv

V pripravi je nova številka strokovnega biltena Socialni izziv, ki bo namenjena vsem aktualnim vsebinam s področja socialnega varstva. Leto 2024 je evropsko leto spretnosti, zato bo osrednja tema vseživljenjsko učenje. Poleg navedene tematike, bodo objavljeni tudi prispevki, v katerih bodo predstavljene učinkovite in inovativne prakse na področju socialnega varstva.


Vabimo vas, da s svojimi prispevki obogatite letošnjo številko Socialnega izziva. Vaše znanje, skupaj z izkušnjami in dobro prakso je tudi eden izmed prispevkov k ohranjanju in razvoju področja socialnega varstva. Rok za oddajo prispevkov je do 30. 6. 2024. Vaše prispevke pošljite na e-naslov: info@szslo.si.


Vsi zainteresirani avtorji sporočite naslov oziroma temo prispevka, članici Uredniškega odbora, Neži Podlipnik, e-naslov: neza.podlipnik@szslo.si do 16. 5. 2024.Comentarios


Arhiv
bottom of page