top of page

Novice

V spomin

Članicam in članom Socialne zbornice Slovenije ter vsem ostalim sporočamo žalostno novico.

Umrla je Julijana KRALJ, dolgoletna članica zbornice, ki se je aktivno vključevala v dejavnosti zbornice.

Nazadnje je bila ena izmed izvajalk delovnega otočka »O praksi spoprijemanja z nasiljem«, na XXVI. Dnevih Socialne zbornice Slovenije, ki so potekali 17. in 18. septembra 2020, na Bledu. Poleg nje so na delovnem otočku sodelovali še Teja Podgorelec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Katja Zabukovec Kerin, Društvo za nenasilno komunikacijo, Bojana Kračan, mag., Uprava kriminalistične policije, Generalna policijska uprava in mag. Jovita Pogorevc Merčnik, Center za socialno delo Koroška. Delovni otoček je moderiral Andrej Brdnik Stupan, Uprava Republike Slovenije za probacijo, sedaj Center za socialno delo Maribor, enota Lenart.

Julijana Kralj je bila vidna članica Društva VIZIJA, v okviru katerega je delovala kot soustanoviteljica in podpredsednica Društva gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija. Bila je tudi prejemnica državne nagrade na področju prostovoljstva. Nagrado za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja, ji je v predsedniški palači podelil predsednik države Borut Pahor.

Njeno življenjsko poslanstvo je bila pomoč ženskam z invalidnostjo, ki so žrtve nasilja v družini. Njeno delovno poslanstvo pa pomoč parapleginjam in tetrapleginjam – žrtvam nasilja v družini. Gre za njen avtorski program z nazivom »Nasilje nad invalidi«, ki je edini tovrstni program v Sloveniji.

Za seboj je pustila neizbrisljiv pečat, saj so njene sledi vidne povsod v delu njenih sodelavk in sodelavcev.

Svojcem pokojne, njenim sodelavkam in sodelavcem ter vsem ostalim, katerim je bila blizu, izrekamo iskreno sožalje.


Socialna zbornica SlovenijeIn MemoriamComments


Arhiv
bottom of page