top of page

Novice

Vabilo k prijavi na preverjanje usposobljenosti v letu 2023

Spoštovani.


Seznanjamo vas, da bo Socialna zbornica Slovenije v septembru pristopila k izvajanju letošnjih preverjanj usposobljenosti strokovnih sodelavcev s področja socialnega varstva.


Glede na navedeno vas vabimo, da zaposlene v vaši organizaciji prijavite na preverjanje usposobljenosti.


Na podlagi tripartitne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za solidarno prihodnost in Socialno zbornico Slovenije (v nadaljevanju: zbornica), bo zbornica v letošnjem letu omogočila 50 kandidatom brezplačen pristop k preverjanju usposobljenosti za strokovne sodelavce na področju socialnega varstva.


Do dodatnih informacij o pogojih za pristop k preverjanju usposobljenosti in predvidenemu planu izvedbe preverjanj v letošnjem letu lahko dostopate s klikom na spodnja dokumenta.


Podrobne informacije o oddaji vloge in poteku preverjanja lahko pridobite s klicem na tel. kontakt: 01 292 73 14 ali sporočilom na e-naslov: neza.podlipnik@szslo.si .


Vabilo k prijavi na preverjanje usposobljenosti v letu 2023
.pdf
Download PDF • 231KB

Pravilnik o določitvi vrste in stopnje prog. izo. strok. sodel. v SV_ok
.pdf
Download PDF • 534KBComentários


Arhiv
bottom of page