Več in še več o demenci: tridnevni program izobraževanja
in osveščanja za obvladovanje demence


 

KDAJ?

7., 8. in 9. junij 2018

KJE?

Dom starejših občanov Črnomelj,
Ulica 21. Oktobra 19/c,
8340 Črnomelj

 

Program

Program izobraževanja »Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju« je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Nosilka programa izobraževanja je Socialna zbornica Slovenije, ki bo program izvajala skupaj s konzorcijskimi partnerji: Domom starejših Rakičan, Splošno bolnišnico Murska Sobota, Zdravstvenim domom Novo mesto, Zdravstvenim domom Murska Sobota in Zavodom za pomoč družini na domu Vitica, iz Gornje Radgone.

Vsebinsko je program izobraževanja zasnovan inovativno in multidisciplinarno. Namen programa je krepiti prenos znanja in ključnih poklicnih kompetenc strokovnih delavcev in sodelavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco v institucionalnih in domačih okoljih. Struktura programa izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence glede na izobraževalne aktivnosti vključuje aspekte socialnega dela, psihiatrije, nevrologije, zdravstvene stroke na primarni ravni, socialne gerontologije, institucionalnega okolja za varstvo starejših, pomoči družini na domu oz. socialne oskrbe ter skupin za samopomoč in delo s prostovoljci.

Temeljni cilj programa je izobraževanje in osveščanja za obvladovanje demence v vseh slovenskih statističnih regijah, kjer bomo prehajali od regije z najvišjo vrednostjo indeksa razvojne ogroženosti do regije z najnižjo vrednostjo tega indeksa. To je strateško in razpisno izhodišče Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.


Ciljna skupina tridnevnega programa izobraževanja so osebe, ki so (ne)posredno v stiku z osebo z demenco v institucionalnem in/ali v domačem okolju. Delijo se na dve podskupini, in sicer na strokovne delavce in sodelavce v verigi oskrbe za osebe z demenco pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev za starejše – institucionalno varstvo v domovih za starejše, in na socialno oskrbo na domu, ki jo izvajajo domovi za starejše ter neformalni oskrbovalci in drugi deležniki v verigi oskrbe za osebe z demenco v domačem okolju.

 

 

Potek prvi dan, 7. 6. 2018

Potek drugi dan, 8. 6. 2018

Potek tretji dan, 9. 6. 2018

 

PRIJAVA

KOTIZACIJA: Program izobraževanja je BREZPLAČEN, zato za udeležbo ni potrebno plačati kotizacije.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do ponedeljka 4. junija2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije.

VREDNOTENJE: Program izobraževanja je verificiran in točkovan z 2 točki.  

KONTAKTNA OSEBA:

 

Klavdija Žabjek, dipl. med. posl.,

tel.: 01 292 73 20,

faks: 01 292 73 11,

e-pošta: klavdija.zabjek@szslo.si

POGOJI PRIJAVE:

Po zaključku prijavnega roka  boste dobili obvestilo glede vaše udeležbe v programu usposabljanja.


 

S prijavo dovoljujete, da Socialna zbornica Slovenije vaše osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

 

S prijavo se obvezujete, da nas boste o neudeležbi pisno obvestili na naš e-naslov: petra.jalsovec@szslo.si najkasneje do torka, 7.  junija 2018, do 12. ure in na ta način sprostil rezervacijo in omogočili udeležbo drugim interesentom.

 

S prijavo se strinjate, da lahko organizator izobraževanja naredi krajše video posnetke predavanj ter fotografije dogodka in jih objavi na spletni ter Facebook strani.

Dom starejših občanov Črnomelj,

Ulica 21. Oktobra 19/c,

8340 Črnomelj

KONTAKT:

SOCIALNA ZBORICA SLOVENIJE

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 16