top of page
Conference

7. Simpozij Sekcije socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti: SOCIALNO DELO NA PRESEČIŠČU ZDRAVSTVA IN PRAVOSODJA 

KDAJ?

Četrtek, 6. 6. 2024,

od 9.00 do 15.00

KJE?

Univerzitetni klinični center Maribor

16. nadstropje kirurške stolpnice

(velika predavalnica)

   Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor 

Program

Socialni delavci in socialne delavke se na vseh področjih dela ob vsakodnevnih izzivih srečujejo tako s storilci kaznivih dejanj, kot z osebami s težavami v duševnem zdravju.

 

Namen letošnjega simpozija je predstavitev služb, ki delujejo na področju zdravstva in pravosodja, kjer se delo z ljudmi s težavami v duševnem zdravju prepleta s kazenskimi postopki. Osvetlimo realnost in se vprašajmo, kje se stigma naših uporabnikov sreča z našimi lastnimi predsodki. 

 

Seminar je namenjen zaposlenim na področju socialnega varstva in ostalim zainteresiranim.

Predavatelji 

 

Tjaša STEINER, univ. dipl. soc. del., UKC Maribor, Oddelek za psihiatrijo, Estera ČUČEK PINTARIČ, mag. soc. del., ZPKZ Maribor, Brigita VIDMAR, dipl. org. in menedž. soc. dej., UKC Maribor, Oddelek za psihiatrijo, asist. mag. Miran PUSTOSLEMŠEK, dr. med., spec. psihiater, UKC Maribor, Enota za forenzično psihiatrijo, Tina VUKAN, univ. dipl. soc. del., spec., Ministrstvo za pravosodje, Probacijska enota Maribor, Vida REGORŠEK, univ. dipl. soc. del., UKC Maribor, Oddelek za psihiatrijo, Inge MESAREC, mag. zdr. – soc. manag., SVZ Hrastovec, Lejla MULALIĆ, mag. psihologije, SVZ Hrastovec.

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacija simpozija znaša 80,00 EUR. Za individualne člane zbornice kotizacija znaša 70,00 EUR. Za vsakih pet prijavljenih udeležencev simpozija iz iste organizacije je šesta kotizacija brezplačna. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 10 dneh od izvedbe simpozija. Za študente, brezposelne osebe, upokojence in osebe s posebnimi potrebami kotizacija znaša 40,00 EUR. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe simpozija, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori. 

 

V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 31. maja 2024. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Neža PODLIPNIK, mag. soc. del. 

tel.: 01 292 73 14,

faks: 01 292 73 11,

e-pošta: neza.podlipnik@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 2, Ur. l. RS št. 163/22) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

         PRIJAVNICA - PRENESI DATOTEKO 

         Program 7. simpozija Sekcije socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti

            

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page