top of page
KDAJ?

četrtek, 29. september 2016,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Socialna zbornica Slovenije organizira enodnevni seminar za supervizorje z licenco na področju socialnega varstva. Evalvacija v superviziji omogoča supervizorju in supervizantu vpogled v dogajanja v supervizijskem procesu in je pomemben element za razvoj supervizije. Za evalvacijo v superviziji se lahko uporabljajo tudi različni kreativni pristopi, ki spodbudijo udeležene k novim vpogledom s supervizijskem procesu ter jih opogumijo za spremembe v razmišljanjih in ravnanjih na poti samorazvoja in posredno tudi v odnosih v delovnem okolju.

 

Udeleženci seminarja bodo na primerih iz supervizjske prakse osvežili znanja na področju evalvacije v superviziji, spoznali nove metode in pristope evalviranja. Obnovili bodo smernice evalvacije v supervizijskem procesu in predlagali možne izboljšave za sedanje izvajanje evalvacije pri delu supervizorja v supervizijski praksi.

 

Seminar je organizran kot redno letno strokovno izobraževanje za supervizorje z licenco na področju socialnega varstva, ki so se dolžni izobraževati. Ovrednoten je z 0,5 točke.

Predavatelj

Dr. Tomaž Vec, zaposlen na Pedagoški fakulteti, Univerze v Ljubljani.

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 23. septembra 2016. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem.

Udeležba na seminarju je brezplačna.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Tea Smonker,

tel.: 01/292-73-15,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: tea.smonker@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page