top of page

Osvežitveni program za izvajanje socialne oskrbe na domu

PREDAVATELJICI
KDAJ?

Sobota, 25. januar 2020

od 9.15 do 13.30 (oziroma 14.45)

KJE?

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane,

Potrčeva ul. 1, 2319 Poljčane

Program

Osvežitveni program za področje izvajanja socialne oskrbe na domu je namenjen obnovi znanj, pridobljenih na Nacionalnem poklicnem usposabljanju – socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka in nadgradnji znanj in veščin s področja fizioterapije, delovne terapije v domačem okolju, demence in ohranjanja zdravja pri delu.

 

Zahtevnost oskrbe na domu je vse večja, zato izvajalci oskrbe na domu potrebujejo nove uporabne rešitve za uspešnejše in kvalitetnejše delo. Ena od oblik preprečevanja neželenih učinkov stresa na delovnem mestu je tudi opolnomočenje posameznika preko izobraževanja, zato vas vabimo k udeležbi na usposabljanju, ki ga organiziramo v vašem kraju.

 

Program je zastavljen dvo-stopenjsko. Prvi del programa je namenjen socialnim oskrbovalkam in zajema vsebine o načinih uspešne komunikacije z različnimi uporabniškimi skupinami z upoštevanjem poklicne etike. Spoznavali bomo osnove preventivne fizioterapije, za ohranjanje dobrega zdravja in varnosti pri delu tako uporabnikov kot svojega zdravja, prepoznavanje tveganj in možnosti vplivanja na preprečevanje pojavljanja težav pri delu, predvsem tistih, ki se nanašajo na možnost poškodb, ter načine ohranjanja in spodbujanja k čim samostojnejšim transferom oz. gibanjem s pripomočki ali brez uporabnikov ob zmanjšanih zmožnostih gibanja in v primeru oskrbe osebe z demenco.

 

Cilj usposabljanja je opremiti izvajalke socialne oskrbe na domu s kompetencami in veščinami za preprečevanje kronične utrujenosti in preprečevanju poškodb, ki  lahko nastanejo pri delu z uporabniki. Socialne oskrbovalke se namreč pri svojem delu srečujejo z vse večjimi obremenitvami in posledično izgorevanjem na delovnem mestu. Poleg izgube psihične in fizične energije se znaki izgorelosti kažejo tudi kot demotivacija in izguba zadovoljstva pri delu.

 

Program, ki zajema tudi drugo stopnjo je poleg socialnim oskrbovalkam namenjen tudi vodjem in koordinatorjem socialne oskrbe na domu. Program je na drugi stopnji dopolnjen z vsebinami uspešnih načinov komunikacije z uporabniki in svojci z upoštevanjem poklicnih značilnosti, posebnosti vodenja, koordiniranja in organiziranja dela v domačem okolju in lastnostih različnih uporabniških skupin, s katerimi se strokovne delavke srečujejo pri svojem delu. Dvostopenjski program je verificiran in ovrednoten z 0,5 točke.

tika.

Predavatelji

 

Carmen RAJER (CSD Posavje), Lidija BREZNIK (Zavod Aloja, Maribor), Evgen ŠOŠTARIČ (SVZ Hrastovec)

 

Predstavitev predavateljev

  • Carmen RAJER, magistrica sociologije, vodja pomoči na domu na CSD Posavje, enota Krško in vodja projekta Integrirana Oskrba v občini Krško “MOST”,

  •  

  • Lidija BREZNIK, magistrica socialne gerontologije, zaposlena v Zavodu Aloja, Maribor kot direktorica in strokovna vodja socialnovarstvenih programov na področju demence in medgeneracijskega centra,

  •  

  • Evgen ŠOŠTARIČ, diplomirani fizioterapevt, zaposlen v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec, član Društva Bownovih terapevtov Slovenije, Bobath in Cyriax terapevt.

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Cena kotizacije za udeleženke/ce seminarja I. stopnje znaša za individualne članice/ne 45 €, za kolektivne članice/ne 55 € in za nečlanice/ne 65 €.

Cena kotizacije za udeležence seminarja II. stopnje znaša za individualne članice/ne 65 €, za kolektivne članice/ne 75 € in za nečlanice/ne 85 €.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do četrtka, 23. januarja 2020. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

LOKACIJA

Dom Jožeta Potrča Poljčane

 

Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane

 

TEL.: +386 (02) 829 59 20

bottom of page