top of page

Preprečevanje in obvladovanje agresivnega vedenja v institucionalnem varstvu

KDAJ?

četrtek, 1. junij 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Agresivno vedenje uporabnikov institucionalnega varstva je pojav, do katerega je potrebno imeti ničelno toleranco, ga preprečevati in obvladovati. Agresivno vedenje ima vrsto neugodnih posledic tako za uporabnike in njihove svojce kot za zaposlene. V institucionalnem varstvu je izbruh agresije nujno stanje in zahteva ukrepanje brez odlašanja. Poznamo vrsto dejavnikov tveganja za nastanek agresivnega vedenja in varovalnih dejavnikov s strani okolja, zaposlenih, uporabnikov in svojcev. Udeleženci se bodo na seminarju podrobno poučili o prepoznavanju dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov. Praktično jih bodo skušali aplicirati v svoje delovno okolje v smislu preventivnih in korektivnih ukrepov. Obvladali bodo osnove deeskalacije – tehnike, ki omogoča zmanjševanje napetosti v trenutku, ko se lahko agresivno vedenje zgodi. Usposobili se bodo tudi za vodenje dokumentacije o agresivnem vedenju in izvajanju postvencije, ki je žal povsem zanemarjeno področje.

Predavateljica

prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, doktorica medicine, specialistka psihiatrije, z zaključenim magisterijem s področja klinične fiziologije in doktoratom iz kakovosti življenja pri bolnikih s shizofrenijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 30. maja 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page