top of page

Upravljanje s človeškimi viri v socialnem varstvu

KDAJ?

torek, 25. april 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Že nekaj časa je jasno, da strokovna in tehnična znanja sama po sebi še zdaleč niso garancija za učinkovito in uspešno delo. Raziskave namreč kažejo, da sta učinkovitost in uspešnost na delovnem mestu povprečno v kar 85 % odvisna od mehkih veščin, ki jih imajo (ali pa tudi ne!) njihovi vodje in zaposleni, zato pospešeno narašča zavedanje o izjemnem pomenu teh znanj in veščin. 

 

V praksi velja pravilo, da je uspešen vodja tima tisti, ki upošteva tri temeljna pravila dobrega dialoga: zna poslušati, upoštevati in spoštovati druge, zna se odzvati v manj prijetnih situacijah in zna s skupino ljudi doseči želene rezultate. Posamezni člani tima so različni, zato vodja potrebuje različne stile vodenja. Pri nekaterih bo morda potrebna direktiva, z nekaterimi bo uspešno sodeloval, drugim pa bo naloge že lahko delegiral. Pomembno je, da vodja pozna stile vodenja in v situaciji izbere pravega. Ko bo razvil veščine asertivnega komuniciranja in stile situacijskega vodenja, mu bodo člani  tima veliko lažje in raje sledili oz. bodo lahko skupaj dosegali želene rezultate.

Predavateljica

Tatjana Zidar Gale (Retorika in šola asertivnega komuniciranja); Diplomirala je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Je NLP trener in NLP coach ter mednarodno certificirana psihoterapevtka integrativne relacijske psihoterapije. Že 24 let vodi seminarje in delavnice retorike, pogajanj, medosebnega komuniciranja, reševanja konfliktnih situacij … Je soavtorica knjig Dialog – gibalo sprememb in učbenika Retorika, uvod v govorniško veščino ter avtorica knjig Retorika – moč besed in argumentov, Medosebno komuniciranje na delovnem mestu in Retorika – veščina prepričevanja;

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 21. aprila 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page