top of page

Zgodnja diagnostika in inovativne metode pri delu z osebami z demenco

KDAJ?

Torek, 14. maj 2019

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

V središču pozornosti je oseba z demenco, ki se ji z namenom ohranjanja avtonomije skuša čim bolj prilagoditi življenjsko okolje preko treh elementov - ljudi, aktivnosti ter prostora. Seminar je strukturiran kot celota. Najprej z uvodno osvetlitvijo znanih okoliščin, ki pomenijo podstat razvoja demence, se v nadaljevanju nadgradi z najnovejšimi dognanji zgodnje detekcije in diagnostike Alzheimerjeve bolezni ter predstavi razliko med normalnim staranjem, blagimi kognitivnimi upadi in dejansko boleznijo. Predstavimo gibalno-kognitivne vaje kot preventivo pred kognitivnim upadom in demenco ter jih podkrepimo s pomočjo enostavnega EEG, ki nam služi kot nevrofeedback metoda. Vaje so hkrati namenjene nudenja podpore ljudem, ki že imajo demenco oziroma kot  pripomoček za spodbujanje spomina. Sklop zaključimo s predstavitvijo inovativnih metod, tehnik sproščanja, nevro-foto stimulacije ipd., ki služijo tako za revitalizacijo spomina na eni strani in drugimi, ki so namenjene sprostitvi in umirjanju. Metodami, ki posameznikom-skrbnikom omogočajo, da poskrbijo zase in posledično za druge, za oskrbovance in za svojo skupnost. Osredotočamo se na osebo in ne na stanje-demenco, z namenom ozaveščanja, postavljanja strokovnih temeljev in razvijanjem rutin, ki gradijo samozavest in samopodobo tako pri skrbnikih kot pri ljudeh z demenco, ki to podporo potrebujejo.

 

Seminar je namenjen zaposlenim v domovih za starejše in centrih za socialno delo, namenjen je tudi socialnim oskrbovalcem in ostalim, ki se srečujejo z osebami z demenco.​

Predavatelji

 

izr. prof. dr. Vojko Kavčič, kognitivni nevroznanstvenik

doc. dr. Uroš Marušič, specialist biomedicinske tehnike

viš. str. asist. Zdenka Milič Žepič, mag., specialistka za kadre 50+

PROGRAM
PREDAVATELJICI
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 10. maja 2019. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page