top of page
KDAJ?

Četrtek, 16. maj 2019

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Glavni cilj družinskega zakonika je zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otroka in izboljšanje pravne varnosti pri odločanju o zakonskih in družinskih sporih. Tako se pristojnosti odločanja o ukrepih selijo iz centrov za socialno delo na okrožna sodišča. Izraz roditeljska pravica bo nadomestila starševska skrb, ta pa bo lahko, če otrok ostane brez staršev, dodeljena tudi starim staršem ali drugim ožjim sorodnikom. Novost bo vnaprej izražena volja staršev, kdo naj skrbi za otroka, če se jim kaj zgodi. Mogoča bo tudi sklenitev predporočne pogodbe, spodbujalo se bo mediacije v družinskih sporih. Hitrejše naj bi bilo tudi reševanje zadev na družinskem področju, kar je posebej pri odločanju o ukrepih za varstvo koristi otroka izrednega pomena. 

 

Članica družinskega senata na Višjem sodišču v Ljubljani, višja sodnica Polona Marjetič Zemljič, bo na seminarju predstavila spremembe v pravni ureditvi razmerij med starši in otroki, skrbništva in rejništva. V nadaljevanju bo največ pozornosti namenjene tistim institutom o katerih bodo z uveljavitvijo Družinskega zakonika odločala sodišča, CSD pa bo prevzel vlogo predlagatelja postopka. Predlogi CSD, o katerih naj odloči sodišče, morajo zato vsebovati celosten predlog ureditve razmerja.  Zato bomo obravnavali posamezne elemente, ki jih mora vsebovati popoln predlog za začetek postopka pred sodiščem npr:. predlog za izdajo začasne odredbe, ali za izrek katerega od ukrepov trajnešega značaja. Za zaključek bomo izvedli simulacijo obravnave na sodišču, s povdarkom na zaslišanju strokovnega sodelavca CSD.

 

Seminar je namenjen zaposlenim na centrih za socialno delo, varstveno delovnih centrih, posebnih socialno varstvenih zavodih in zavodih za usposabljanje, delo in varstvo.

Predavateljica

 

Polona MARJETIČ ZEMLJIČ, višja sodnica, Višje sodišče v Ljubljani

PROGRAM
PREDAVATELJICI
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 14. maja 2019. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page