top of page
Working Together on Project

SEMINAR V ŽIVO
Moderiranje - pot do potenciranja rezultatov skupinskega in projektnega dela, usposabljanj in vodenja  organizacij

KDAJ?

Sreda, 11. in četrtek, 12. januar 2023

od 9.00 do 15.30

KJE?

     Izobraževalni center  

  Socialne zbornice Slovenije 

Program

Moderiranje je staro toliko kot človeštvo in včasih so bili moderatorji (ne da bi se tako imenovali) posamezniki, ki so v skupnosti zaradi modrosti in znanja ter osebnostih lastnosti uživali ugled in spoštovanje. K njim so se ljudje zatekli, ko je bilo treba rešiti kakšen konflikt ali sprejeti pomembno odločitev, ki je zadevala vse člane skupnosti. To so bili najpogosteje vrači, duhovniki, učitelji, zdravniki in včasih tudi sodniki. Moderiranje skupin, ki so si zastavile določen cilj, je nastalo iz potrebe po metodah za učinkovitejše skupinsko delo in je pomenilo alternativo pristopom, ki so temeljili na pogajalskih načelih. Ko so člani skupine, zbrani, da bi seznanili člane z določeno tematiko, usvojili določeno znanje, so želeli novo znanje ter poglede udejanjiti tudi z načrtovanjem ukrepov in sprejemanjem skupnih odločitev. (Toplak, 2002: 11–12) Moderiranje, ki je od tedaj doživelo nesluten razvoj, temelji na spoznanjih procesiranja informacij, sociologiji, psihologiji, nevrolingvistiki, pogajanjih, organiziranju in delovanju skupin ter tudi na starodavnih metodah in izkušnjah različnih skupnostih o tem, kako reševati probleme, prepoznati in izraziti čustva ter nasloviti pomembna vprašanja iz različnih zornih kotov. Moderiranje: srečanje skupine ljudi, pri katerem moderator skrbi za strukturo in vodenje procesa, da bi skupina dosegla svoj cilj. Moderirano je lahko tudi srečanje med dvema posameznikoma: moderatorjem in posameznikom, ki sprejme pomoč in vodenje procesa. (Rees, 1998: 12)

Moderiranje lahko opišemo kot proces, ki vodi skupino skozi učenje/spremembo tako, da prispevajo vsi člani skupine. Pri tem ima vsak posameznik nekaj edinstvenega in vrednega, kar lahko deli. Brez njegovega prispevka in znanja je lahko sposobnost skupine, da se odzove na določeno situacijo, okrnjena. Moderator mora iz članov skupine izvabiti znanje in ideje, jim pomagati, da se učijo eden od drugega in da razmišljajo ter delujejo skupaj. (Clarke, 2010)

Vsebina in cilji:

 1. OSNOVE MODERIRANJA

 • Kaj je in kaj ni moderiranje – kaj že vemo?

 • Moderiranje vs uposabljanje vs predavanje/predstavitev vs svetovanje

 • Čemu, kdaj, koga in kaj moderirati?

 • Koristi moderiranja ali kaj bi z njim?

 • Področja uporabe moderiranja

 1. MODERATORJEVE TEMELJNE VEŠČINE, VLOGE  IN KOMPETENCE

 • Moderatorjeve temeljne veščine:

  • aktivno in empatično poslušanje,

  • zastavljanje vprašanj,

  • parafraziranje in povzemanje,

  • posredovanje povratnih informacij.

 • Učitelj kot moderator: kdaj, kje, kako, zakaj

 1. VAREN PROSTOR IN POLJE SPROŠČENE KOMUNIKACIJE

 • Kaj je varen prostor in kako ga ustvarimo?

 • “MI” prostor in pomen odgovornosti pri moderiranih procesih

 1. MODERATORSKE TEHNIKE

 • Definiranje problema

  • Tehnika 1: Diagram ribje kosti

 • Porajanje idej

  • Tehnika 2: Možganska nevihta

 • Organiziranje idej

  • Tehnika 3: Razvrščanje po sorodnosti

  • Tehnika 4: Hierarhija pomembnosti

  • Tehnika 5: Časovno zaporedje

 • Tehnike za odločanje:

  • Tehnika 6: Matrika odločanja

  • Tehnika 7: Analiza področij moči

 

 • Razumeli boste, kaj je in kaj ni moderiranje ter ga razlikovali od ostalih sorodnih disciplin.

 • Spoznali boste koristi in možnosti uporabe moderiranja na različnih področjih.

 • Razumeli boste, kdo je moderator in vedeli, kdaj, kje in na kakšen način kot vodja stopiti v vlogo moderatorja.

 • Spoznali boste moderatorjeve temeljne veščine in jih preiskusili v praksi.

 • Znali boste ustvariti varen prostor za svoje sodelavce ter razumeli njegov pomen za skupinsko delo in vodenje.

 • Osvojili boste načela MI prostora ter znali razmejiti odgovornost pri moderiranju.

 • Spoznali boste nekatere moderatorske tehnike za različne namene in jih preiskusili na konkretnih primerih.

 • Učili se boste moderiranja skozi moderiran proces na konkretnih primerih, za katere boste vsebine prispevali sami.

 • Doživeli boste moderiranje skozi različne vloge (moderator, član skupine, opazovalec), v katerih se boste preiskusili tudi sami.

Interaktivna, izkušenjska izobraževalna delavnica je namenjena direktorjem, HRM vodjem, strokovnim vodjem in projektnim vodjem na področju socialnega varstva, šolstva, zdravstva in pravosodja.

Predavateljica

Karin Elena SÁNCHEZ, KAETRIDA, univerzitetna diplomirana

ekonomistka s pedagoško-andragoško izobrazbo,

ima 25 let delovnih izkušenj v gospodarstvu in nevladnem sektorju 

s področja vodenja, trženja in prodaje, projektnega vodenja,

izobraževanja in dela na področju upravljanja s človeškimi viri

(direktorica, generalna sekretarka v NVO, vodja središča za

samostojno učenje, izobraževalna trenerka in vodja projektov,

direktorica trženja – pomočnica generalnega direktorja,

vodja kadrov in prodaje), 32 let dela na področju 

izobraževanja mladine in odraslih. Je mednarodno certificirana

profesionalna moderatorka – skupinski coach

(IAF Certified™ Professional Facilitator), mednarodna licenčna NLP trenerka

(IANLP, DVNLP),  NLP mojster coach (INLPTA), licenčna trenerka SDI,

certificirana hipnoterapevtka, certificirani Wing-wave coach,

mednarodno certificirana iz Integrativne uporabe psihodrame

in transakcijske analize. V lastnem podjetju deluje kot direktorica,

podjetniška, strateška in HRM svetovalka, izobraževalna trenerka mehnkih veščin

(vodenje, moderiranje, timsko delo, komunikacija, pogajanja, mentorstvo,

reševanje konfliktov, coaching …), predavateljica, osebni in poslovni coach,

moderatorka skupinskih procesov, supervizorka, hipnoterapevtka, voditeljica, scenaristka

in režiserka javnih prireditev in dogodkov, urednica in lektorica, avtorica promocijskih t

er trženjskih besedil. Zasnovala, vodila in delovala kot projektni vodja, svetovalka ter

izobraževalka je pri več domačih in tujih projektih: STAR VITAL – Združeni ukrepi za

vitalnost starejših delavcev, »50+ ni ovira, je dobra izbira!«,

strategije za ravnanje s starejšimi zaposlenimi, vzpostavljanje mentorskih sistemov,

modeli kompetenc za kadre kemijske industrije in notranje trenerje

Amway Academy Europe, strateški razvojni programi (Bolnišnica Celje),

reorganizacija in vpeljevanje sprememb v socialno-varstvene zavode.

Slika6_KES-mini-fotkla.png
PROGRAM
PREDAVATELJ
Sreda, 11. januar 2023
Četrtek, 12. januar 2023
* Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na dvodnevnem seminarju znaša za individualne člane zbornice 135 €, za kolektivne člane 165 €, za nečlane pa 205 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do petka, 6. januarja 2023

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page