top of page
PREDAVATELJICI
KDAJ?

Torek, 12. junij 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Seminar na temo Motivacijski intervju, je opredeljen kot sodelovalna, na osebo usmerjena oblika vodenja s ciljem krepitve motivacije za spremembe. Osnove Motivacijskega intervjuja izvirajo iz svetovanja, ki je usmerjeno na posameznika, kognitivne terapije, sistemske teorije in socialne psihologije. Motivacijski intervju poudarja sodelovanje med posameznikom in svetovalcem, vzpodbuja posameznikovo odkrivanje lastnih razlogov za spremembo in je usmerjen v prepoznavanje osebne moči za spreminjanje. Motivacijski intervju lahko uporabljamo kot samostojno tehniko, lahko jr integriran v različne oblike obravnav, lahko pa je priprava motivacijskih temeljev znotraj posameznega programa. V središču obravnave je vedno posameznik, vendar ima strokovni delavec pred sabo vedno natančno določen strokovni cilj, ki ga poskuša doseči s pomočjo različnih aktivnih motivacijskih intervencij v procesu svetovanja.

Udeleženci bodo na seminarju seznanjeni s temeljnimi principi motivacijskega intervjuja, predstavljen bo šest stopenjski model sprememb po Prochaski in Di Clemente, pomen odporov in upravljanje z njimi. Poseben poudarek bo tudi na uporabi pridobljenih znanj v praktičnih primerih.

Predavateljica

 

mag. Mojca HVALA CERKOVNIK, univ. dipl. soc. delavka

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 8. junija 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS, univ. dipl. soc. del. 

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page