top of page

Ohranjanje telesne kondicije uporabnikov v VDC

KDAJ?

sreda, 28. september 2016,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Gibalni razvoj je temelj umskega razvoja in z razvijanjem gibalnega razvoja pospešujemo tudi umski razvoj. Nič drugače ni pri osebah z motnjo v duševnem razvoju. Redna sistematična in organizirana športno-rekreativna dejavnost pozitivno vpliva na njihovo psihično počutje, zvišuje stopnjo socialne vključenosti ter vpliva na učinkovitejše obvladovanje in reševanje vsakdanjih konfliktnih situacij. S pravilnim načrtovanjem metod športne vadbe, upoštevanjem individualnih značilnosti posameznika, njegovih želja in interesov ter pripravo ustreznih prilagoditev, lahko naredimo športno vadbo prijetno in koristno tudi za uporabnike v VDC.

 

Na seminarju se bomo lotili naslednjih tem: vadbe za srčno-žilni sistem, vadbe za moč, vadbe za gibljivost in koordinacijo. To so ključna področja z vidika kondicijske vadbe, ki so povezana tako z zdravjem kot s funkcionalnimi sposobnostmi. Predstavljene bodo osnove za razumevanje vadbe in podani konkretni primeri izvedbe le-te. Razumevanje osnov vadbe pomaga pri osmišljanju in kontroli vadbene obremenitve in odgovarja na vprašanja kaj, koliko, kako in kdaj vaditi. Konkretni primeri vadbe bodo omogočili slušateljem vpogled v prilagojene športne aktivnosti in razumevanje temeljnih principov motivacije posameznika in skupine zanjo v VDC.

Predavatelja

Prof. dr. Matej TUŠAK in prof. dr. Vojko Strojnik (Fakulteta za šport Ljubljana).

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do ponedeljka, 26. septembra 2016. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page