top of page

Delo z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo

KDAJ?

sreda, 30. november 2016,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Seminar je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem v varstveno delovnih centrih, socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje, domovih za starostnike, invalidskih podjetjih, zaposlitvenih centrih in programih socialne vključenosti, ki vključujejo osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Pridobljena možganska poškodba (PMP) je eden izmed najpogostejših vzrokov smrti in invalidnosti v razvitem svetu. Samo v Evropi zaradi PMP vsako leto umre 50.000 ljudi, 10.000 pa jih doživi trajne okvare. V zadnjih dveh – treh desetletjih se je tako pri nas kakor tudi po svetu število oseb, ki so utrpele možganske poškodbe, tako povečalo, da ponekod govorijo celo o »tihi epidemiji«. Glavni razlog je v tem, da je zaradi izjemnega napredka medicine, tehnološkega napredka in razvoja urgentnih enot ter intenzivne terapije, preživelo nesreče dosti več ljudi. V Sloveniji vsako leto evidentiramo približno 3.800 primerov nezgodnih možganskih poškodb ter 4000 – 4500 primerov možganske kapi. Posledice PMP so resne in trajno vplivajo na posameznika in njegovo okolico. Čeprav lahko zaradi PMP nastanejo kronične telesne okvare, posameznika praviloma najbolj omejujejo in onemogočajo kognitivne, čustvene in vedenjske motnje, ki mu povzročajo številne težave v medosebnih odnosih, oblikovanju in ohranjanju socialne mreže, vključevanju v vsakodnevne prostočasne aktivnosti ter pri zaposlitvi. Posamezniku te motnje najpogosteje popolnoma spremenijo življenje, vplivajo na družinsko življenje ter na njegovo vključevanje v širše okolje. Popoldanski del seminarja bo posvečen načinom ustrezne oskrbe oseb s PMP, predstavljeni bodo individualni rehabilitacijski načrt, delo z družino, metode pozitivnega in podpornega sistema, ocena tveganja, obvladovanje vedenjskih motenj, strategije obvladovanja jeze in agresivnega vedenja, komunikacijske težave in strategije za premoščanje le-teh. Poleg osnovnih in dodatnih znanj bo posebna pozornost namenjena vodenju, usposabljanju in rehabilitaciji oseb s PMP ter strategijam in metodam dela z njimi.

Predavateljici

Jasna Vešligaj Damiš, univ. dipl. psih., direktorica Centra NAPREJ in Mateja Korošec, prof. def., direktorica Centra KORAK

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 25. novembra 2016. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page