top of page

Priprava na strokovni izpit s področja socialnega varstva

KDAJ?

17., 18., 23. januar 2023

od 8.30 - 16:00

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Strokovni izpit na področju socialnega varstva je predpisan za strokovne delavce, zato ga morajo opraviti za samostojno izvajanje strokovnega dela v socialnovarstvenih organizacijah. Kandidatom, ki pristopajo k strokovnemu izpitu s področja socialnega varstva so v pomoč pri učenju predstavitve zakonodaje in razlage uporabe zakonov v praksi, ki jih na zbornici zagotavljamo v okviru seminarja "Priprava na strokovni izpit s področja socialnega varstva". Omenjeni seminar vključuje tudi izkustveno delavnico, ki je osnovana na aktivnem delu udeležencev. Za uspešno izkazovanje znanja je namreč temeljno razumevanje teoretičnih znanj, ki je prepleteno s praktičnimi izkušnjami ali primeri. Udeležence bomo seznanili s specifikami ustnega preverjanja znanja za strokovni izpit in izzivi, ki ga spremljajo, z namenom ustrezne priprave na izpit in uspešnega preverjanja znanja.

Sicer pa bodo udeleženci na seminarju seznanjeni s temeljnimi vsebinami s področja zakonodaje, ki jo morajo poznati za opravljanje strokovnega izpita. Med predavatelji so priznani in uveljavljeni strokovnjaki, ki bodo poleg teoretičnih vsebin predstavili številne praktične primere s posameznih področij. Predstavljene bodo naslednje vsebine: ustavna in državna ureditev ter organizacija javne uprave, izbrane teme iz Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ureditev institucij Evropske unije, varstvo osebnih podatkov in informacije javnega značaja, kazensko procesno in materialno pravo ter izvrševanje kazenskih sankcij, pravna ureditev zakonske zveze in družinskih razmerij, invalidsko varstvo idr.

V okviru seminarja bo na koncu potekala že omenjena izkustvena delavnica s strokovnim delavcem zbornice, ki pokriva področje izvajanja strokovnih izpitov. Na delavnici bodo predstavljeni primeri izpitnih vprašanj, najpogostejše težave in ovire pri uspešnem opravljanju strokovnega izpita ter smernice za študij posameznih vsebin.

Na seminarju bodo udeleženci pridobili veliko strokovnega znanja, primere iz prakse, odgovore na vprašanja ali nejasnosti ter osebne nasvete, kako se pripraviti na izpit. Udeleženci bodo prejeli tudi gradivo v obliki skripte in področno zakonodajo v e-obliki.

 

Seminar je namenjen zaposlenim in drugim delavcem na področju socialnega varstva, ki so se usposobili za strokovno delo, dokazujejo vsaj leto dni delovnih izkušenj na tem področju in imajo doseženo izobrazbo v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB2, s spremembami), in tudi tistim delavcem, ki želijo dokazovati znanja, kot zahteva 56. člen ZSV.

Predavatelji

Alja FAKIN, odvetnica, Suzana BOHORČ (Želva d.o.o., Ljubljana), Denis SAHERNIK (Skupnost socialnih zavodov Slovenije), mag. Valentina VEHOVAR (Ministrstvo za pravosodje), dr. Metka NOVAK (CUDV Draga), Matjaž JUHART (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije), Tanja KALAN (CSD Ljubljana, enota Ljubljana Center), Sašo NORČIČ (Upravna enota Gornja Radgona), dr. Suzana OREŠKI (Društvo ALTRA), Andreja RIHTER (CSD Osrednja Slovenija - Vzhod) in drugi strokovnjaki.

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa in izvajalcev.

PROGRAM
PREDAVATELJ

1. DAN - Torek, 17. januar 2023

2. DAN - Sreda, 18. januar 2023

3. DAN - Ponedeljek, 23. januar 2023

Pridržujemo si pravico do spremembe programa in izvajalcev.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kandidati za strokovni izpit in drugi udeleženci, ki bi radi osvežili poznavanje zakonodaje s področja socialnega varstva, se lahko udeležijo tridnevnega ali le dveh dni (po izbiri) seminarja.

 

Kotizacija za udeležbo na dveh dneh seminarja "Priprava na strokovni izpit s področja socialnega varstva" znaša 135€ za individualne člane zbornice, 165€ za kolektivne člane zbornice, 205€ za vse ostale. DDV je že vštet.

 

Kotizacija za udeležbo na seminarju v celoti tj. tridnevnem seminarju znaša 172,12eur, kotizacija za kolektivne člane zbornice 210,37eur, kotizacija za vse ostale kandidate pa 261,37eur.

 

NAGRADNA IGRA ZBORNICE

Med udeleženci Priprav na strokovni izpit s področja socialnega varstva bodo kandidati na dogodku izžrebali udeleženca, ki se bo priprav udeležil brezplačno.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Meri ROŽAC

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 13. januarja 2023. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page