top of page

SPLETNI SEMINAR

Priprava na strokovni izpit s področja socialnega varstva

KDAJ?

Od torka do nedelje,

26. - 31. januar 2021

KJE?

Spletna predavalnica

Socialne zbornice Slovenije

Program

Strokovni izpit na področju socialnega varstva je predpisan za strokovne delavce, zato ga morajo opraviti za samostojno izvajanje strokovnega dela v socialnovarstvenih organizacijah.

 

Udeležencem bomo  na spletnem seminarju podali temeljne vsebine s področja zakonodaje, ki jo morajo poznati za opravljanje strokovnega izpita. Med predavatelji so priznani in uveljavljeni strokovnjaki, ki bodo poleg teoretičnih vsebin predstavili številne praktične primere s posameznih področij. Predstavljene bodo naslednje vsebine: ustavna in državna ureditev ter organizacija javne uprave, izbrane teme iz Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ureditev institucij Evropske unije, kazensko procesno in materialno pravo ter izvrševanje kazenskih sankcij, pravna ureditev zakonske zveze in družinskih razmerij, delo z migranti, begunci in tujci, varstvo odraslih, invalidsko varstvo idr. Udeleženci bodo prejeli tudi e-gradivo in področno zakonodajo v e-obliki. 

Seminar je namenjen zaposlenim in drugim delavcem na področju socialnega varstva, ki so se usposobili za strokovno delo, dokazujejo vsaj leto dni delovnih izkušenj na tem področju in imajo doseženo izobrazbo v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB2, s spremembami), in tudi tistim delavcem, ki želijo dokazovati znanja, kot zahteva 56. člen ZSV.

Predavatelji

Tanja KALAN (CSD Ljubljana), Andreja RIHTER (CSD Osrednja Slovenija Vzhod), Sašo NORČIČ (Upravna enota Gornja Radgona), dr. Barbara GRINTAL (zunanja sodelavka Socialne zbornice Slovenije), Suzana BOHORČ (Želva d.o.o., podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov), dr. Metka NOVAK (CUDV, Draga, IG), dr. Suzana OREŠKI (Društvo ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju), dr. Franci JAZBEC (Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur), mag. Nataša ZALOKAR (Dom upokojencev Domžale).*

*Pridržujemo si pravico do spremembe izvajalcev vsebin.

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 101,25 €, za kolektivne člane 123,75 €, za nečlane pa 153,75 €. DDV je že vštet. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje organizacijo in izvedbo dvodelnega spletnega seminarja, e-gradivo in potrdilo o udeležbi.

POSEBNA UGODNOST

Za vse udeležence, ki ste se udeležili spletnega seminarja "Priprava na strokovni izpit s področja socialnega varstva" po starem Programu za strokovni izpit, smo pripravili posebno ugodnost - možnost udeležbe na spletnem seminarju, predstavljenem v zgornji ponudbi, ki se izvaja po veljavnem Programu za  strokovni izpit, po posebni promocijski ceni 67,50 €. DDV je že vštet.               

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 22. januarja 2021. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite do 25. januarja 2021, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije. Prijavnica na spletni seminar velja kot naročilnica, na podlagi katere bomo zaračunali kotizacijo.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page