top of page

Razvoj osebne odgovornosti in zavzetosti

KDAJ?

Četrtek, 17. januar 2019,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Seminar z izkustveno delavnico ponuja odgovore na vprašanja, kaj nas motivira, kako pozitivnost in motiviranost uspešno izkoristimo za aktivno in energično delo in kako s svojo motiviranostjo uspešno spodbujamo sogovornike k aktivni izmenjavi informacij. Udeleženci bodo dobili informacije o pozitivnem razmišljanju in delovanju ter v tem oziru pojasnila na vprašanja, kaj je pozitivno razmišljanje in kakšen je njegov pomen ter katere so najpogostejše pasti pri učenju in krepitvi pozitivnega razmišljanja in delovanja. Spregovorilo se bo tudi o spremembah in nenehnem iskanju novih možnosti in priložnosti za poslovni uspeh, ki spodbujajo kreativnost in preprečujejo rutino. Udeleženci bodo imeli možnost prepoznavanja različnih čustvenih stanj pri sebi in sogovorniku ter upravljanja s čustvi kot enem od ključev za učinkovitost in zavzetost. Spoznali bodo osnove odgovornosti, vrste odgovornosti, samo-motivacijo, samo-zadolžitev ter posledice pomanjkanja odgovornosti. Prepoznan bo tudi pomen osebne odgovornosti posameznika za doseganje zastavljenih ciljev družbe ter vloga prevzemanja odgovornosti za izpolnjevanje nalog in ustvarjanje vzdušja v svoji okolici.

Seminar je namenjen zaposlenim v centrih za socialno delo, domovih za starejše, v varstveno delovnih centrih, centrih za usposabljanje delo in varstvo in posebnih socialnovarstvenih zavodih.

Predavateljica

 

Neli PAVLIN BORIĆ

(Zavod Duktus)

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS, univ. dipl. soc. del. 

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do torka, 17. januarja 2019

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page