top of page

Razvojne stopnje in

otrokove potrebe

KDAJ?

torek, 6. marec 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Včasih se zgodi, da ne vemo, ali posamezno manj zaželeno obnašanje pripisati otrokovi in mladostnikovi samovolji, razvojnim težavam, ali neuspešnim pristopom v vzgoji. V resnici je del otrokovega vedenja gnan od znotraj - z otrokovimi razvojnimi potrebami. Katere so v določenem obdobju in kako pomagati otrokom, staršem in rejnikom, da bo tem potrebam (ne muham ali razvajenosti) zadoščeno, je vsebina tega seminarja. Postopke bomo primerjali za različne razvojne težave, da bom prepoznali tip, pristop k staršem in otrokom ter mladostnikom s specifičnimi razvojnimi potrebami. Primeri uspešne prakse! 

 

Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki in mladostniki, s starši in rejniki ter učitelji.
  

Predavatelj

Marko JUHANT, specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti, (Čmrlj – komuniciranje in ustvarjalnost)

PROGRAM
PREDAVATELJICI

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 2. marca 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela Batis

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

LOKACIJA
bottom of page