top of page
Happy Girl with Glasses

SEMINAR V ŽIVO 
SKUPINA - POMOČ ALI OVIRA PRI DELU Z OSEBAMI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU  

KDAJ?

Četrtek, 17. junij 2021,

od 9.00 do 15.30

KJE?

      Izobraževalni center 

  Socialne zbornice Slovenije 

Program

Večina dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju poteka v večjih ali manjših skupinah. Pri delu s posamezniki v skupini se srečuje s tremi ključnimi vidiki: posameznik, naloga in skupina. Delo bo uspešno le, če bomo skrbeli za vse tri vidike. Hkrati pa se moramo zavedati, da dobro delujoča skupina lahko podpira svoje člane, na ta način razbremeni izvajalce, ter jim omogoči lažje doseganje zastavljenih nalog, tako na področju podpore posamezniku, kot tudi skupinskih ciljev. 

Razvoj skupine iz zbirke posameznikov v kohezivno enoto običajno poteka predvidljivo. Strokovni delavci lahko načrtno, z dejavnostmi in izzivi, prispevamo k bolj gladkemu prehodu skozi faze razvoja ter udeležencem omogočimo izkušnjo kakovostnega skupinskega dela.

Poleg razlage teorije, bomo del prostora namenili izmenjavi izkušenj med udeleženci usposabljanja, saj se zavedamo, da pogovori med strokovnimi delavci teorijo povezujejo s prakso ter omogočajo nove uvide.

                                                                  

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki delujejo na področju socialnega varstva, šolstva in zdravstva in se pri svojem delu srečujejo z osebami s posebnimi potrebami.

Predavatelja

Alenka OBLAK, mag. znanosti na področju antropologije in socialna pedagoginja, PERMITIR SE, Alenka Oblak s.p. 

Sašo KRONEGGER, univ. dipl. soc. ped., transakcijski analitik, 3P izobraževanje in svetovanje, Sašo Kronegger, s.p.

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na enodnevnem seminarju v živo znaša 105eur za individualne člane,130eur za kolektivne člane in 155eur za ostale udeležence. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in okrepčilo med odmori. Račun vam izstavimo v 8 dneh po zaključku seminarja. 

 

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do torka, 15. junija 2021

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page