top of page
PREDAVATELJICI
KDAJ?

Četrtek, 26. september 2019

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Timsko delo je eden izmed načinov soočanja z izzivi v organizaciji. Tim je skupina ljudi, ki si izmenjujejo izkušnje in znanje ter oblikuje cilje, značilnost tima pa je tudi, da so ljudje med seboj povezani. Timska organiziranost dela povečuje zadovoljstvo zaposlenih, izboljša kakovost dela ter pozitivno vpliva na večjo učinkovitost zaposlenih. Vodja tima spodbuja celoten tim k oblikovanju ciljev in nalog. Pomembno v timskem delu pa je, da tako vodja kot tudi člani tima sodelujejo pri oblikovanju ciljev in pravil, ki bodo v timu delovala. Nekaj poudarkov seminarja:

  • tim ali skupina (razlike, kdaj skupina postane tim, osebna odgovornost članov in doseganje skupnega cilja, orodja za pospeševanje učinkovitosti tima, pogoji za dobro delovanje tima);

  • motnje v delovanju tima (pet glavnih motenj v delovanju tima - detekcija in konkretne strategije za odpravo);

  • cilji in vrednote (postavljanje, razumevanje in členjenje ciljev);

  • zaupanje, odgovornost, motiviranost in kontrola.

 

Seminar je namenjen zaposlenim v centrih za socialno delo, domovih za starejše, v varstveno delovnih centrih, centrih za usposabljanje delo in varstvo in posebnih socialnovarstvenih zavodih.

Predavateljica

 

Helena Jurca, Business Success d.o.o., coach (INLPTA), karierni coach, SDI moderatorka, zunanja presojevalka ISO, StoneBow group trainer, Profiles International PXT

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 24. septembra 2019. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page