top of page

Varstvo osebnih podatkov z vidika Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov

KDAJ?

torek, 9. januar 2018,

od 9.00 do 15.00

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

4. aprila 2016 je Evropski parlament potrdil Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov). Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation) bo nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Ministrstvo za pravosodje je 4.10.2017 že objavilo osnutek novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki mora biti usklajen z GDPR in ki bo še vedno urejal področja, ki jih GDPR ne (recimo biometrijo in videonadzor).
Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so:

  • boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja ureditev dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov;

  • pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov;

  • izrecna (informirana) privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na "domnevno privolitev";

  • obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur;

  • javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, morajo imenovati uradno osebo za varstvo podatkov;

  • višje kazni za prekrške, saj bo nadzorni organ za najhujše kršitve lahko izrekel kazen v višini do 20.000.000 EUR oziroma 4 % letnega svetovnega prometa podjetja.

Na seminarju bodo udeleženci spoznali novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako naj se na njih pripravijo.

 

Predavateljici

dr. Nataša Pirc Musar in mag. Rosana Lemut Strle (Odvetniška družba Pirc Musar)

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 5.  januarja 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki oz. po pošti. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC

Izobraževalni center

tel.: 01/292 73 17

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page