top of page

Vodenje in organizacija pri zagotavljanju socialne oskrbe na domu

KDAJ?

četrtek, 21. september 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika pomoči, pri kateri sodelujejo vodja/koordinator storitve, neposredni izvajalec storitve, upravičenec in ključni družinski člani. Opravila, ki se izvajajo, so jasno določena, strokovni delavec pa ob izvajanju same storitve nudi strokovno pomoč pri zapletenih življenjskih situacijah ter zagotavlja vodenje, koordinacijo in usmerjanje vseh vključenih udeležencev.


Navedena storitev pomoč družini na dom je ena tistih, ki se je v zadnjih dvajsetih letih izredno razvila in postala ena temeljnih oblik pomoči starejšim, invalidnim in drugim pomoči potrebnim osebam v njihovem domačem okolju. Zaradi kompleksnosti storitve, vse večje nujne časovne dostopnosti uporabnikom vse dni v letu v dopoldanskem in popoldanskem času, tehnološkega razvoja evidentiranja storitve in razvoja stroke, ki upošteva individualnost vsakega posameznika, se vse bolj kaže potreba po uspešnem in učinkovitem načinu vodenja in koordiniranja storitve. Vodenje in koordiniranje, ki upoštevata uporabniško perspektivo, pravice in potrebe uporabnika in njegovega okolja, mreženje v lokalni skupnosti, pravice in odgovornosti zaposlenih v delovnem razmerju, zahtevata veliko strokovnega znanja s področja vodenja in organiziranja dela, ki ga bo seminar ponudil.

Predavateljici

  • mag. Simona Žnidarec Demšar, univ. dipl. soc. del., vodja Centra za pomoč na domu – Dom ob Savinji Celje in

  • Carmen Rajer, mag. soc., predsednica Sekcije za socialno oskrbo na domu v okviru Socialne zbornice Slovenije, vodja pomoči na domu na CSD Krško

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 19. septembra 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.
 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page