top of page
TISKOVNA KONFERENCA

Ponedeljek, 26. november

od 9.30 do 10.00

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Tiskovna konferenca 

 

bo potekala v ponedeljek,  26. novembra 2018, ob 9.30. uri,

v Izobraževalnem centru Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana-Rudnik.

 

 

Tiskovna konferenca je namenjena obeležitvi mednarodnih dnevov boja proti nasilju nad ženskami od 25.11. do 10. 12. 2018.

 

Sekcija za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji želi z namenom osveščanja širše javnosti v boju prosti nasilju opozoriti na pomen aktivacije celostne sistemske obravnave nasilja, ki ga doživljajo osebe z invalidnostmi v Sloveniji.

 

Organizacije in uporabnice njihovih programov, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja v Sloveniji, se vsako leto srečujejo s finančnimi izzivi, zato se nam bo tudi v tem letu pridružil HOFER s projektom Negujmo spoštovanje, ki bo matere in ženske v materinskih domovih in varnih hišah obdaril z boni. Vse od 25. novembra pa do konca februarja 2019 pa 10 centov od nakupa izbranih petih izdelkov za nego lastne blagovne znamke OMBIA, ki so na voljo v vseh HOFERjevih trgovinah, namenjajo varovankam slovenskih materinskih domov in varnih hiš pri Socialni zbornici Slovenije.

 

Na tiskovni konferenci bodo sodelovali: Suzi Kvas, predsednica sekcije, ministrica mag. Ksenija Klampfer, Vlasta Nussdorfer, Varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije in predstavnik podjetja HOFER.

 

Na tiskovno konferenco so vabljeni predstavniki medijev.

               Vabilo za medije

 

Izjava za javnost

Sekcija za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji pri Socialni zbornici Slovenije  želi v tem letu opozoriti javnost na pomen aktivacije celostne sistemske obravnave nasilja, ki ga doživljajo osebe z invalidnostmi.

 

Karmen Fras iz Društva gibalno oviranih invalidnih oseb v Sloveniji, Vizija, v svojem prispevku navaja, da sta okviru mreže programov v socialnem varstvu na voljo dva programa, ki omogočata umik osebam, ki so gibalno ovirane (uporabljajo opornice ali invalidski voziček) in doživljajo nasilje. Programa izvajata Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija in Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja. Uradnih podatkov o številu oseb z invalidnostmi v Sloveniji ni, na podlagi različnih evidenc je ocena, da je oseb z invalidnostmi med 12-13%. Podatkov o tem, koliko izmed njih doživlja nasilje nimamo, domači in tuji podatki pa nakazujejo, da je ta številka še višja kot pri ostali populaciji, da je tveganje večje za ženske in da se nasilje dogaja tako znotraj družine kot tudi v institucijah.

 

Nasilje in invalidnost sta temi, o katerih neradi govorimo in se kot družba z njima neradi ukvarjamo. Obe temi zaznamujejo številni stereotipi in predsodki, ki že desetletja vztrajajo v družbi. Eden izmed pomembnejših razlogov je gotovo ta, da država nima podatkov o nasilju nad osebami z invalidnostmi, saj le teh ne zbira sistematično (npr. policija, centri za socialno delo, zdravstvo, nevladne organizacije itd.). Nasilja nad osebami z invalidnostjo ne prepoznava niti večina invalidskih organizacij. Veliko težavo za osebe z invalidnostmi predstavlja problem dostopnosti do programov podpore in pomoči (grajene oz. fizične ovire, komunikacijske ovire idr.) in pomanjkanje programov pomoči za žrtve nasilja, ki bi upoštevali specifične potrebe uporabnic in uporabnikov glede na njihovo invalidnost.

 

Poleg razlogov, ki so prisotni pri ženskah, žrtvah nasilja, da težko poiščejo pomoč (strah, sram, krivda, upanje, da se bo povzročitelj spremenil, ohranitev družine itd.), so pri žrtvah z invalidnostmi prisotni tudi drugi: izolacija in izključenost iz socialnih stikov, nedostopnost informacij, fizična odvisnost od osebe, ki povzroča nasilje, omejene možnosti za sporazumevanje in gibanje, pomanjkanje prilagojenih bivalnih prostorov itd. Tako se številne žrtve z invalidnostmi znajdejo v situaciji, ko sploh ne morejo poiskati pomoči.

Zaradi navedenega apeliramo državljanom, strokovni javnosti in službam na ravni države:

1. Osveščanje posameznikov, širše javnosti o nesprejemanju nasilja, ki  ga doživljajo osebe z invalidnostmi.

2.  Pričetek  družbene razprava o tej temi in prekinitev molka, ki prispeva k nevidnosti ljudi   z    invalidnostmi.

3. Država naj prevzame svoj del odgovornosti in prične zbirati sistematične podatke o nasilju nad osebami z invalidnostmi ter vlagati v razvoj programov podpore in pomoči za osebe z invalidnostmi, ki doživljajo nasilje.

 

Vabimo vas, da se nam pridružite na različnih dogodkih, ki bodo objavljeni v Napovedniku in bodo potekali v času 16 dni akcij proti nasilju nad ženskami v Sloveniji, od 25. 11. do 10. 12. 2018. 

             

 

             Izjava za javnost - NASILJE NAD OSEBAMI Z INVALIDNOSTMI TER PODPORA PROJEKTA

               NEGUJMO SPOŠTOVANJE

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page