top of page

»Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok med strokovnimi delavci in sodelavci, ki delajo v socialnovarstvenih organizacijah«

Projekt »Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok med strokovnimi delavci in sodelavci, ki delajo v socialnovarstvenih organizacijah«  je v partnerskem odnos z UNICEFOM, in sicer v sklopu tehnične misije, deluje v okviru ''ONE UNICEF Refugee and Migrant response''.

 

Glavni cilj projekta je razvoj dodatne strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev, sodelavcev ter vseh, ki delajo na področju otrok in mladostnikov, družin ter na področju otrok, mladostnikov in družin beguncev in migrantov na področju socialne varnosti s čim večjim zagotavljanjem boljšega odziva in storitev skladno z družbenimi spremembami na tem področju. Poudarek je na zagotavljanju dodatnih strokovnih kompetenc, kakovosti dela ter zagotavljanju dodatnega usposabljanja na področju psihosocialne podpore in pomoči otrok in mladostnikov ter vključevanja zaposlenih v supervizijske procese.

 

NOSILEC PROJEKTA: 

Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

PROJEKTNI PARTNERJI:

UNICEF,

Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana  

 

ČAS TRAJANJA PROJEKTA:

 

23. 10. 2017 – 31. 12. 2017

 

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI: 

Ciljna skupina so strokovni delavci in strokovni sodelavci s področja socialnega varstva, mednarodne zaščite in zdravstvenega varstva, ki izvajajo različne storitve namenjene najbolj ranljivim skupinam otrok, kot so otroci, žrtve nasilja, spolnih in drugih zlorab, ali otroci, ki so bili izpostavljeni travmatičnim izkušnjam vojne ali nasilja.

 

V sklopu projekta bomo: 

  1. Izvedli dvodnevno napredno in proaktivno usposabljanje na temo psihosocialne podpore in pomoči najbolj ogroženim otrokom, vključno z begunci in otroci migrantov. V okviru tega cilja bodo predavali trije strokovnjaki (en nacionalni in dva mednarodna) na področju psihosocialne podpore najbolj ranljivim otrokom. 

  2. Izvedli supervizijska srečanja za strokovnjake, ki delajo na Uradu vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. V okviru tega cilja bomo oblikovali štiri supervizijske  skupine, od katerih bo posamezno skupino vodil ločen neodvisni supervizor. 

 

 

Dokumenti: 

 

 

 

 
 
 
INFO:

 

Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar

bottom of page