top of page

Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok in mladostnikov beguncev in migrantov ter otrok in mladostnikov brez spremstva

 

Socialna zbornica Slovenije sodeluje pri nadaljevanju projekta v partnerskem odnosu z UNICEF-om, in sicer v sklopu tehnične misije, ki deluje v “UNICEF Refugee and Migrant Response Slovenia”.

 

Glavni cilj projekta ''Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok in mladostnikov beguncev in migrantov ter otrok in mladostnikov brez spremstva'' je razvoj dodatne strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev, sodelavcev ter vseh, ki delajo na področju socialne varnosti na področju migrantov in beguncev, s čim večjim zagotavljanjem boljšega odziva in storitev skladno z družbenimi spremembi na tem področju.

Nosilec projekta

Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Projektni partnerji

UNICEF, Dunajska cesta 5 , 1000 Ljubljana, Slovenija

Čas trajanja projekta

 

1. 4. 2017 – 31. 8. 2017

 

Namen projekta in projektne aktivnosti 

Namen projekta je razvoj dodatne strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev, sodelavcev ter vseh, ki delajo na področju socialne varnosti na področju migrantov in beguncev, s čim večjim zagotavljanjem boljšega odziva in storitev skladno z družbenimi spremembi na tem področju.

 

V sklopu projekta bomo:

 

  • izvedli dva tridnevna programa izobraževanja, v mesecu maju in v mesecu juniju, in sicer za ciljno populacijo, ki bodo: strokovnjaki, ki izvajajo različne aktivnosti in imajo različna pooblastila (npr. zakoniti zastopniki in skrbniki; vzgojitelji in drugi pedagoški delavci; prostovoljci in mladinski delavci; tolmači in kulturni mediatorji; delavci s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva, pravosodja ter javne uprave) in strokovni delavci po 69. členu ZSV, ki menijo, da jim bodo vsebine v strokovnem delu v pomoč in omogočale bolj kompetentno vsakdanje delo z otroci in mladostniki begunce in migrantov ter otroki in mladostnikov brez spremstva (v nadaljevanju: OMBM);

  • objavili priročnik, ki bo nastal kot učno gradivo v sklopu obeh programov izobraževanja;

  • oblikovali katalog znanj za delo z otroci in mladostniki beguncev in migrantov ter otroci in mladostniki brez spremstva.

Prvo tridnevno usposabljanje bo med 29. 5. 2017 – 31. 5. 2017, drugo tridnevno usposabljanje bo med 21. 6. 2017 – 23. 6. 2017.

Info

 

Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar

Elektronski naslov:

Telefon: 01 292 73 10 / 064 227 174

Katalog znanja


Katalog znanja za delo na področju otrok in mladostnikov beguncev in migrantov ter otrok in mladostnikov brez spremstva

Usposabljanja

bottom of page