top of page
KDAJ?

Torek, 23. junij 2020

od 10.00 do 13.00

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/13), ki je ključni nacionalni strateški dokument za razvoj sistema socialnega varstva v Sloveniji, se izteče leta 2020. Na pristojnem ministrstvu poteka postopek priprave novega nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2021-2027.

 

Z namenom vključitve čim večjega števila deležnikov v oblikovanje predloga nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2021-2027 Socialna zbornica Slovenije organizira Socialni klub, kjer bomo v okviru širše razprave zbrali mnenja in predloge strokovne javnosti.

Sodelujoči

  • mag. Ružica Boškić, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

  • Jasmina Rosič, Inštitut RS za socialno varstvo

  • Helena Bezjak Burjak, Skupnost centrov za socialno delo Slovenije

  • mag. Suzana Puntar, predsednica Sekcije socialnovarstvenih programov pri zbornici (Društvo Projekt človek)

  • Slavko Bolčevič, delovna skupina za pripravo kriterijev za uvrščanje uporabnikov v kategorije oskrbe pri zbornici

       (VDC Tončke Hočevar) 

  • mag. Melita Zorec, Skupnost socialnih zavodov Slovenije  

  • Brane But, predstavnik zbornice v delovni skupini za pripravo predloga NPSV 2021-2027 na MDDSZ

Moderator

Socialni klub je zamišljen na forumski način, v katerem se bo po predstavitvah izvedla širša javna razprava. Socialni klub bo moderiral mag. Nace Kovač v sodelovanju z mag. Ružico Boškić.

PROGRAM
PREDAVATELJICI

6. SOCIALNI KLUB 

Priprava novega nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2021-2027

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Prijava

 

V okviru Socialnega kluba bomo zagotovili strokovno vodeno razpravo, na katero bodo vabljeni člani zbornice. Udeležba na socialnem klubu je brezplačna. Število mest za prijave je omejeno, zato priporočamo, da se udeleženci pravočasno prijavite. 

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Mihael MARKOČ

tel.: 01 292 73 20

e-pošta: mihael.markoc@szslo.si

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na socialni klub obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

NAVODILA ZA RAVNANJE ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽBE – COVID-19

V nadaljevanju podajamo Navodila za ravnanje ob udeležbi na izobraževanjih, delovnih srečanjih in drugih dogodkih, ki jih organizira Socialna zbornica Slovenije zaradi preprečevanja prenosa okužbe novega koronavirusa (COVID-19).

            Navodila za ravnanje ob udeležbi na izobraževanjih                   Priporočila za izvajanje upravnih in drugih javnopravnih zadev

Vsak udeleženec dogodka mora podpisati Izjavo udeležencev pred udeležbo na izobraževanju oz. drugem dogodku, ki ga organizira Socialna zbornica Slovenije.

            Izjava udeležencev pred udeležbo na izobraževanju

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page