top of page

Značilnosti odraslih oseb z avtističnimi motnjami

in oblike pomoči

KDAJ?

Torek , 18. februar 2020,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Udeleženci pridobijo osnovna znanja o značilnostih pojavnosti avtističnih motenj z vidika ocenjevanja, vzrokov in pogostosti pojavljanja. Spoznajo osnovne značilnosti motnje, prekrivanje z drugimi motnjami ter ostale pogosto pridružene težave odraslih z avtističnimi motnjami. Udeleženci se seznanijo s temeljnimi izzivi, s katerimi se odrasli z avtističnimi motnjami vsakodnevno srečujejo na delovnem mestu ali v instituciji, pri vključevanju v širše okolje ter v domačem okolju. Udeleženci spoznajo uveljavljene vire in z dokazi podprte oblike pomoči za vzpostavitev podpornega okolja v smeri načrtovanja in organizacije dela, obvladovanja senzornih težav in treninga socialnih veščin odraslih z avtističnimi motnjami. Še posebnega pomena je predstavitev uveljavljenega modela avtističnim motnjam prijaznega okolja, kot primera dobre prakse na tem področju.

 

Seminar je namenjen strokovnim delavcem institucij socialnega varstva (varstveno delovni centri, centri za usposabljanje, delo in varstvo, posebni socialnovarstveni zavodi), ki obravnavajo populacijo odraslih oseb z avtističnimi motnjami.

Predavateljici

asist. dr. Ana BEZENŠEK, prof. spec. in reh. ped. in doc. dr. Marta MACEDONI-LUKŠIČ, dr. med.,

Inštitut za avtizem, Zavod za razvojno medicino, Ljubljana

PROGRAM
PREDAVATELJ

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 14. februarja 2020 - ZAPRTE PRIJAVE. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela Batis, univ. dipl. soc. del.

Izobraževalni center

tel.: 01/292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page