top of page
SPLETNI SEMINAR

Značilnosti otrok z avtističnimi motnjami in uveljavljene strategije dela z njimi v vzgojno izobraževalnem okolju

KDAJ?

Julij 2020

Prijave že potekajo.

Vabljeni!

KJE?

Spletna predavalnica

Socialne zbornice Slovenije

Program

Udeleženci spletnega seminarja pridobijo osnovna znanja o značilnostih pojavnosti avtističnih motenj z vidika ocenjevanja, vzrokov in pogostosti pojavljanja. Spoznajo osnovne značilnosti motnje, prekrivanje z drugimi motnjami ter ostale pogosto pridružene težave otrok z avtističnimi motnjami. Pridobijo pomembne informacije o načrtovanju, implementiranju in evalviranju programa dodatne strokovne pomoči dela oseb z avtistično motnjo v sklopu IP-ja. Še posebej velikega pomena pa je seznanitev udeležencev z uveljavljenimi strategijami dela ter načrtovanje ustreznih prilagoditev vzgojno izobraževalnega okolja s področja strukturiranega učenja ter modifikacije neželenega vedenja v socialno sprejemljivejše.

 

Spletni seminar je namenjen strokovnim delavcem socialnega varstva in institucij vzgoje in izobraževanja (osnovna šola, srednja šola …), ki obravnavajo populacijo otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami.

Predavateljici

doc. dr. Marta MACEDONI-LUKŠIČ, dr. med.,

Inštitut za avtizem, Zavod za razvojno medicino, Ljubljana

Je specialistka pediatrije in doktorica znanosti. Do konca februarja 2013 je bila zaposlena na Pediatrični kliniki v Ljubljani kot vodja ambulante za avtizem. Od takrat dalje je zaposlena na Inštitutu za avtizem in sorodne motnje kot zdravnica specialistka in direktorica.  Od l.1995 dela z otroki in mladostniki z nevrološkimi in razvojnimi motnjami, zadnjih 12 let pa še posebej s tistimi, ki imajo spektroavtističe motnje. V letih 2004-2005 je bila Fulbrightova štipendistka na Univerzi Kalifornija, Davis, Inštitutu MIND, v Sacramentu, ZDA, kjer se je dodatno izobraževala in opravila tudi raziskovalno delo na področju avtizma. Po vrnitvi je začela na Pediatrični kliniki uvajati zdravstveno obravnavo za te otroke ter ustanovila neprofitni Zavod Inštitut za avtizem in sorodne motnje. V letih 2006-2008 je vodila delovno skupino za pripravo nacionalnih smernic za otroke z avtizmom pri Ministrstvu za zdravje RS. Od leta 2012 je nacionalna koordinatorka pri South-East European Autism Network (SEAN). V letih 2015-2016 je vodila projekt Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom- ZORA, ki je bil sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma. Od l. 2014 je docentka za predmet Pediatrija na Medicinski fakulteti v Mariboru, predava tudi na Pedagoški fakulteti v Mariboru.

marta_small.jpg

asist. dr. Ana BEZENŠEK, prof. spec. in reh. ped.,

Inštitut za avtizem, Zavod za razvojno medicino, Ljubljana

Je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike. V preteklosti je bila zaposlena na Univerzitetnem kliničnem centru (oddelek za otroško in mladostniško nevrologijo; Ambulanta za avtizem), sedaj dela na Inštitutu za avtizem, zavodu za razvojno medicino, Ljubljana, kjer deluje na področju diagnostike in terapevtskih obravnav otrok s SAM, dela s starši in izobražuje zunanje strokovne delavce. V sklopu Inštituta za avtizem je aktivna s področja preučevanja avtizma, prav tako je sodelovala je pri več projektih (Zgodnja terapija otrok z avtizmom (LDV-MOB-26/11), Intenzivni vedenjski pristop (IVP) po principih metode Uporabnega vedenjskega učenja – ABA (Applied Behavior Analysis) za otroke z avtistično motnjo,  MIT SUPPORT GROUP PROJEKT – Early Bird hope for families with  children with ASD in Slovenia (2014-2016) ter projekt ZORA - več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine v sklopu Norveškega finančnega mehanizma). Gostovala na tujih institucijah, kjer je pridobila dodatno znanje s področja avtizma (Treehouse school v Angliji, Ambitious about autism; The Pears National Centre for Autism Education), znanje vzdržuje z več letno supervizijo. Pred kratkim je doktorirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer je preučevala področje izobraževanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o vedenjskem pristopu za delo z otroki z motnjami avtističnega spektra. Aktivno sodeluje na mednarodnih znanstvenih konferencah in simpozijih.

ana_small.jpg
PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 80 €, za kolektivne člane 100 €, za nečlane pa 115 €. DDV je že vštet. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje organizacijo in izvedbo spletnega seminarja, e-gradivo in potrdilo o udeležbi.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela Batis, univ. dipl. soc. del.

Izobraževalni center

tel.: 01/292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

 

ROK PRIJAVE: Prijave bomo zbirali do zapolnitve prostih mest v spletni predavalnici Izobraževalnega centra Socialne zbornice Slovenije. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije. Prijavnica na spletni seminar velja kot naročilnica, na podlagi katere bomo zaračunali kotizacijo.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.


Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si..

PRIJAVNICA - PRENESI DATOTEKO

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page