top of page
Family Portrait

EKSKLUZIVNI SPLETNI SEMINAR
RAHLJANJE TOKSIČNIH DRUŽINSKIH ODNOSOV - 2. DEL

KDAJ?

Petek, 22. april 2022

KJE?

     Spletna predavalnica 

Socialne zbornice Slovenije 

Program 

Se pri svojemu delu ali osebno srečujete z uporabniki in uporabnicami, ki navajajo stisko ob zapuščanju primarne družine, navajajo občutke krivde, trpljenja, jeze žalosti in nemoči zapustiti starše, čeprav so  fizično odrasli, nekateri že s svojimi družinami? Se srečujete z različnimi vsebinami, vezanimi na kemične in ne kemične odvisnosti? Ali vaši uporabniki navajajo težave z ponavljajočo se tesnobo in drugimi težavami, vezanimi na duševno zdravje? Se določeni škodljivi  družinski vzorci prenašajo skozi generacije in jih ni moč prekiniti?

 

Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s problemom nefunkcionalnih odnosov, tako partnerskih kot starševskih, pretesne navezanosti med starši ter otroki, tudi v odraslosti. Problem »simbiotičnih« odnosov se v odraslosti pogosto kaže kot nemoč, težave s separacijo in indvidualizacijo, pogosto kompenzacijo s škodljivimi oblikami vedenja, med drugim tudi različne odvisnosti. V okviru drugega dela seminarja bomo osvežili znanje o slogih navezanosti, spregovorili bomo o patologiji simbioze v transgeneracijskem smislu, pomenu in načinih obravnave simbiotičnih odnosov. Predstavljena teoretična spoznanja bodo podprta s praktičnimi primeri. Enega od slednjih bomo natančneje analizirali in reflektirali.

Seminarja se lahko udeležijo tudi zaposleni, ki niso bili prisotni na 1. delu izobraževanja. 

Predavateljica 

mag. Mojca HVALA CERKOVNIK, univ. dipl. soc. del.,

Univerzitetna psihiatrična klinika v Ljubljani,

Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Mojca Hvala Cerkovnik je magistra sociologije, licencirana supervizorka

in metasupervizorka ter terapevtka medicinske hipnoze. Od leta 1995

je zaposlena v Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani, na Centru

za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Leta 1997 je zaključila

uvodni študij psihoanalitične psihoterapije na Katedri za psihiatrijo

Medicinske fakultete v Ljubljani, leta 2002 je pridobila licenco za izvajanje 

programa Zmanjševanje oblik destruktivnega vedenja na Inštitutu za

razvijanje osebne kakovosti v Ljubljani in zaključila študij Družinske

dinamike na Medicinski fakulteti v Ljubljani. V letu 2006 je pridobila

licenco za opravljanje supervizorstva v socialnem varstvu, leta 2008 je

magistrirala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, leta pa 2010

je začela edukativni proces Diversity in Supervision Proces in se umestila med licencirane trenerje za področje Diversity in Supervision Proces - Anse. Leta 2017 je zaključila študij medicinske hipnoze, katero poleg svetovanja in različnih oblik supervizije tudi aktivno izvaja. V letu 2020 je pridobila naziv metasupervizorka. Trenutno je ga. Cerkovnik pred zaključkom doktorskega študija na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. V teh letih kontinuiranega izobraževanja je aktivno sodelovala na različnih izobraževanjih, kongresih in konferencah doma in v tujini in objavljala različne strokovne in poljudne članke. Redno izvaja predavanja v okviru Socialne zbornice Slovenije, prav tako sodeluje tudi z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije in številnimi nevladnimi organizacijami.

Mojca Hvala Cerkovnik.jpg
PROGRAM
PREDAVATELJ

Petek, 22. april 2022

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

 

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na ekskluzivnem seminarju znaša 105,00 €. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo in potrdilo o udeležbi.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Meri Rožac, dipl. soc. del. (UN.) 

Izobraževalni center

tel.: 01/292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 19. aprila 2022. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA EPIDEMIJE COVID-19

Izobraževanja se izvajajo ob upoštevanju aktualnih ukrepov in priporočil za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page